Bare start med at skrive...
Teknologier

Shipping Digitalisering: øget effektivitet og bæredygtighed

Udgivet 19 december, 2022

Digitalisering har i mange år været en af de væsentligste komponenter i virksomhedsudvikling — også inden for shipping og forsyning, skriver Kenneth Hallingskov i denne klumme til Transportmagasinet.

Digitalisering har i mange år været en af ​​de væsentligste komponenter i virksomhedsudvikling. Shippingindustrien er ingen undtagelse. På dette område er digital transformation et vigtigt og stort skridt i retning af at forbedre kvaliteten af ​​transporten og driften af ​​sø- og indre havne. Pålidelige it-løsninger hjælper med at reducere materialeomkostninger, sikre en jævn drift og et højt sikkerhedsniveau under drift af fartøjer og reducere den negative påvirkning af miljøet.

I dag står lederne af den internationale shippingindustri over for store udfordringer. Først og fremmest omfatter de sikring af pålidelighed og effektivitet af sø- og flodforsendelser, omkostningsreduktion og reduktion af negativ indvirkning på miljøet. Det er kun muligt at opnå gode resultater på dette område ved at skabe teknisk en avanceret havneinfrastruktur og implementere intellektuelle systemer til fartøjskontrol. I dag gør brugen af kunstig intelligens, blockchain, Internet of Things, digitale tvillinger og andre teknologier det muligt for rederier, speditionsvirksomheder, logistik- og transportvirksomheder samt andre industriaktører at forblive konkurrencedygtige og forbedre deres processer, samtidig med at de fastholder den operationelle effektivitet og kvaliteten af udført arbejde.

Store forbedringer er umulige uden implementering af digitale løsninger. Også i shippingindustrien. Derfor har bl.a. den tyske regering tildelt 30 millioner euro årligt til grøn omstilling og digitalisering er et tilbagevende ord i både indlæg og artikler om shippingbranchens fremtid. Også ved World Maritime Technology Conference i København, var det en del af temaet i indlægget fra Esben Poulsson fra International Chamber of Shipping. Og moderne teknologier og digitalisering gør det muligt at reducere brændstofforbruget, komme tættere på klimamålene, højne personalesikkerhed, kontrollere skibstrafikken og minimere ulykkesrisici.

Potentialet ved smarte systemer er ubegrænset — ikke alene gør systemerne det muligt for alle maritime transportmarkedsaktører at forbedre effektiviteten og hastigheden, men bidrager også til at løse de globale udfordringer, som industrien står over for i dag.

Forudsigelse af ruter og advarsel ved anomaliteter

Machine learning (ML)-baserede analyseplatforme indsamler data fra hundredvis af skibe. Baseret på denne information er de i stand til at udføre ikke-lineær analyse, etablere en nøjagtig bane i realtid af fartøjer, samt identificere afvigelser fra den tildelte rute og bestemme deres årsager. Det giver specialisterne mulighed for hurtigt at vurdere den aktuelle situation og forudsige den mest optimale rute. Anvendelse af ML-teknologier bidrager til logistikoptimering samt minimering af risiko for ulykker.

Monitorering af udstyrets tilstand og medarbejdersikkerhed

IoT-systemer gør det muligt at indsamle og analysere data fra objekter placeret på skibe og i havne. Ved hjælp af de modtagne oplysninger bestemmer specialister den nøjagtige placering af udstyret og dets tekniske tilstand. I tilfælde af fejl, giver systemet dem automatisk besked om at rette fejlen. Derudover bruges IoT-enheder til at højne personalesikkerheden. Sensorer forbundet til netværket identificerer farlige områder, overvåger bevægelse samt sporer og analyserer hændelser. Dette er blandt andet med til at forebygge ulykker.

Energistyring til lands og til vands

Intelligente platforme kan bruges til online-overvågning af energiforbrug på skibe såvel som på havneinfrastrukturobjekter såsom: administrations- og produktionsfaciliteter, lagre osv. Tekniske systemer såsom luftkølere og uafbrydelige strømforsyninger der kan fjernstyres.

Energiforbruget kan overvåges i henhold til tidsintervaller og driftsformer, og svagheder kan identificeres gennem regelmæssige sammenlignende analyser af lignende faciliteter og modeller. De indsamlede data bruges til at danne grundlag for beslutningstagning, herunder opgradering eller udskiftning af udstyr. I dag, givet Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) strategi, som kræver en 50% reduktion af drivhusgasemissionerne fra skibsfarten inden 2050, er sådanne systemer ved at blive særligt relevante. Skift til alternative brændstoffer (f.eks. brint, ammoniak) og brug af lignende løsninger vil hjælpe industrien med at opnå kulstofneutralitet.

Blockchain-baseret smart logistik

En smart kontrakt er en elektronisk protokol, der sikrer streng overholdelse af forpligtelser under hele transaktionen. En sådan algoritme er opbevaret på en blockchain-platform, hvorved data flyttes i et sikkert miljø. I skibsfartsindustrien bruges smarte kontrakter mellem involverede parter — skibsejere, befragtere, lastejere, speditører, stevedorvirksomheder, skibsagenter og andre — til at kontrollere forsendelsesprocessen og sikre godssikkerhed. For eksempel kan adgang til en container, som er beskyttet af en elektronisk lås, kun fås af en person, der indgår i den digitale kontrakt. Den registrerer bøder for forsinkelser, transportovertrædelser og skader. Smarte kontrakter gør det også muligt at overvåge parametre for leveringsbetingelser: temperatur, luftfugtighed, vibrationer osv. På den måde hjælper blockchain-baserede teknologier logistikvirksomheder med at sikre et højt niveau af gennemsigtighed og sikkerhed i deres forsyningskæder.

Ny teknologi forandrer konstant verden omkring os, og det er nødvendigt at følge med. Ikke mindst fordi teknologien er en del af de miljømæssige løsninger, der skal og må implementeres. Både af lovmæssige og moralske hensyn og krav.

Digitalisering af shipping viser tydeligt hvilke fordele, der kan opnås for både branche og miljø. Der er derfor ingen årsag til ikke at sætte fart på implementering og digital udvikling.

ESG gør en forskel men det skal dokumenteres

Efter en lang rejse er ESG trådt ind på direktionsgangen som en væsentlig del af hele forretningsstrategien og ikke mindst IT-strategien. Det er nødvendigt, for ESG kan virkelig gøre en forskel for forretningen og for miljøet, og IT er nøglen, skriver Kenneth Hallingskov...
14 december, 2022

Digitalt landbrug: Det næste digitale vækstområde

Med en verden plaget og præget af konflikter, forurening og tørke, er optimering af landbrug og bæredygtighed mere nødvendigt end nogensinde. Digitalt landbrug kan være løsningen, og et gigantisk vækstområde for IT- og digitale virksomheder, skriver Kenneth Hallingskov, M...
2 november, 2022

WaveAccess integrerer kunstig intelligens i MVP hos en grøn br...

WaveAccess deltog i udviklingen af MyPlasticDiary-webapplikationen MVP, der har til formål at gøre det muligt at spore og kontrollere dit forbrugsniveau af plast, finde de nærmeste genbrugsstationer og dermed reducere dit plastik fodaftryk.
9 september, 2021

Relaterede services

Machine learning
Internet of Things
Blockchain-implementering

Hvordan vi behandler dine persondata

Når du indsender den udfyldte formular, bliver dine persondata behandlet af WaveAccess Services. Grundet vores internationale tilstedeværelse kan dine data bliver overført og behandlet uden for det land, hvor du bor eller befinder dig. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst.
Du bedes læse vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.