Teknologier

Vi er velbevandret i mere end 50 teknologier, men her er nogle af dem, vi bruger mest:

 • Java (Spring Framework, Spring Boot, Spring Cloud, Spring WebFlux, Spring Data, MapStruct, Micrometer, EJB, JSP, Hibernate, JDO, JDBC, JPA, JSF, RichFaces, PrimeFaces, SEAM), Scala, Kotlin
 • .NET (.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, WCF, WPF, WWF)
 • HTML5 & JavaScript/Typescript (Angular, React, Vue.js, DoJo, Ext JS, JQuery)
 • С/C++ (98/11/14/17/20; STL, Boost, Qt)
 • Databases (IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, AWS DynamoDB, Azure Cosmos DB, Azure SQL, MongoDB, Couchbase, Elasticsearch, Prometheus, Cassandra, Redis, MinIO)
 • DevOps (Azure, AWS, GCP, Herokum, Terraform, Ansible, Docker, Rancher, Kubernetes, Swarm, ELK, Grafana, Jenkins, Teamcity, SonarQube, HAProxy, nginx)
 • BI (Power BI, Tableau, Cognos BI, MicroStrategy, Oracle Reports)
 • Machine Learning (scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, NumPy, Pandas, Spacy, nltk, Seaborn)
 • Big Data (Apache Hadoop family, Apache Spark, Hive, HBase, Apache Kafka, Azure Databricks, Azure HDInsight, AWS EMR)
 • Python (Django, Flask, Pyramid)
 • PHP (Magento, Drupal, Joomla, Yii)
 • Microsoft Dynamics CRM (all versions), Dynamics 365, Salesforce
 • Mobile (Android, iOS, Java, Kotlin, Swift, Objective C, ReactiveX, React Native, Xamarin, Flutter, Unity, Android Wear, Apple WatchKit, ARKit, Realm, Firebase, AppleTV)
 • Blockchain (Ethereum, Hyperledger Fabric, Hedera, Corda, Bitcoin)
 • AR/VR (Unity, Vuforia)
 • UX/UI Design (Figma, Sketch, Invision, Axure, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Zeplin)
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for gratis rådgivning.
Ring til os i dag på +45 20 55 62 22. Vil du i stedet ringes op, kan du trykke her

Hvordan vi behandler dine persondata

Når du indsender den udfyldte formular, bliver dine persondata behandlet af WaveAccess Nordics ApS. Grundet vores internationale tilstedeværelse kan dine data bliver overført og behandlet uden for det land, hvor du bor eller befinder dig. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst.
Du bedes læse vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.